Uniek jubileumboek: Van Haenle tot Handel

Van Haenle tot Handel
een beeld van 800 jaar

Hoe te bestellen?

Inschrijven door betaling van €25,00
op rekeningnummer NL53RABO0116175710
t.n.v. Erfgoedstichting Handel
onder vermelding van:
naam, adres en telefoonnummer

Ook is er gelegenheid om te bestellen in De Bron op:
– Vrijdag 18 september van 18.00 tot 20.00 uur.
– Zaterdag 19 september van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Daar is alleen contante betaling mogelijk.