Een boek dat steeds waardevoller wordt!

Van Haenle tot Handel
een beeld van 800 jaar

Hoe te bestellen?

Inschrijven door betaling van €25,00
op rekeningnummer NL53RABO0116175710
t.n.v. Erfgoedstichting Handel
onder vermelding van:
naam, adres en telefoonnummer