Jubileumboek Van Haenle tot Handel nog te bestellen

Het is nog steeds mogelijk het jubileumboek te bestellen, bij voor-inschrijven kostte het boek €25,-. Na 1 oktober kost het €27,50.

Hoe te bestellen?

Inschrijven door betaling van €27,50
op rekeningnummer NL53RABO0116175710
t.n.v. Erfgoedstichting Handel
onder vermelding van: naam, adres en telefoonnummer

Verspreiding van de bestelde boeken: in de Bron
vrijdag 27 november van 18.30 tot 20.00 u
zaterdag 28 november van 10.30 – 12.00 u 
zaterdag 28 november van 13.30 – 15.00 u

Op beide dagen is het boek in de Bron ook nog te koop tegen contante (en graag gepaste) betaling.